ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาสินี ซีท
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สุภาสินี ซีท,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2550 1
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคและเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคและเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง II
3 การเตรียมและการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบของสารไฮดรอกซีอะพาไทด์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้างและพอลิคาโพรแลคโทน
ปี พ.ศ. 2553
4 การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคและเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง
5 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกเติมด้วย multivalent cation ด้วยวิธีโซลเจลแบบใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาแผ่นฟิล์ม PVP ผสมโปรตีนไหมและสารสกัดจากพืชเพื่อใช้เป็นวัสดุรักษาบาดแผล
ปี พ.ศ. 2550
7 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมจากสารแคลเซียมฟอสเฟตที่มีซิลิกอนในโครงสร้างและพอลิคาโพรแลคโทน