ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี ดาวดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ และสารสำคัญรวมชนิดต่างๆ ของ ไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาผลของยางนาต่อการช่วยในการซึมผ่านของตัวยาจำลอง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
4 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
ปี พ.ศ. 2555
6 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
7 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ II
9 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ
11 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม Beta Blocker ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
12 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
13 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
14 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
15 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
16 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
17 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม beta-blocker ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
18 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
19 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาชุดตรวจหา Total Lactones ในฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาชุดตรวจหา Total Lactones ในฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. 2544
23 การวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมา ผลิตยาในกลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ ที่มีจำหน่ายอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย : การวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนใน วัตถุดิบของพาราเซตามอลที่นำมาผลิตและจำหน่ายในไทย
ปี พ.ศ. 2541
24 ใหญ่ : การวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมา ผลิตยาในกลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ ที่มีจำหน่ายอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ย่อย : การวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนใน วัตถุดิบของพาราเซตามอลที่นำมาผลิตและจำหน่ายในไทย
25 การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลมโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟฟี่ร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2540
26 การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลมโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟฟี่ร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
28 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม Beta Blocker ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
29 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง