ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี ชนะพาล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะทางพันธุกรรมของ Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่มีความจำเพาะในการควบคุมเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
2 การวิจัยและพัฒนาการป้องกันและการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อรา
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดสดเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก
6 การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
7 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด