ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การผลิตบะหมี่ญี่ปุ่นจากแป้งและสตาร์ชมันเทศสีส้ม
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ
ปี พ.ศ. 2549
3 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว
ปี พ.ศ. 2547
6 การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตบะหมี่และเกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2543
7 การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายด์แช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
8 การผลิตอาหารประเภทเส้นและแผ่นจากสตาร์ชมันเทศ
ปี พ.ศ. 2540
9 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2539
10 การผลิตอาหารประเภทเส้นและแผ่นจากสตาร์มันเทศ
ปี พ.ศ. 2535
11 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
ปี พ.ศ. 2533
12 กรรมวิธีทำมะขามผง
13 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
14 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2532
15 การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
17 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
18 ศึกษาการผลิตและคุณสมบัติบางประการของแป้งมันเทศ
19 การผลิตอาหารว่างโปรตีนสูง
ปี พ.ศ. 2531
20 ศึกษาการผลิตและคุณสมบัติบางประการของแป้งมันเทศ
ปี พ.ศ. 2529
21 การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
22 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
24 การศึกษาทำมะม่วงบรรจุกระป๋อง น้ำมะม่วง มะม่วงดอง และมะม่วงกวนแผ่น
25 การผลิตอาหารว่างโปรตีนสูง
26 กรรมวิธีทำมะขามผง
27 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย
28 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิตกระเพาะปลาเทียมจากหนังหมู
29 กรรมวิธีทำมะขามผง