ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ ผดุงกิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2538 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจงชนิดเรื้อรัง
2 งบสนับสนุนการทำการศึกษาอิสระ นางสาวชนิดา แคว้นคอนฉิม
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจงชนิดเรื้อรัง
4 ผลของการออกกำลังของกล้ามเนื้อคอและไหล่แบบยืด แบบเคลื่อนไหว และแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในนักศึกษาที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการออกกำลังของกล้ามเนื้อคอและไหล่แบบยืด แบบเคลื่อนไหว และแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ในนักศึกษาที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจง
ปี พ.ศ. 2538
6 การทำงานของตับ ไต และกล้ามเนื้อขณะฝึกซ้อมในนักมวยไทย