ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร วรรณสันทัด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา
2 การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ
3 แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การจ้างงานและสภาพการทำงานของพยาบาลไทยในต่างประเทศ
5 กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย
ปี พ.ศ. 2537
6 พัฒนาการของช่วงความจำตัวเลขและระยะเวลาในการระบุตัวเลข ของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปี
7 พัฒนาการของช่วงความจำตัวเลข และระยะเวลาในการระบุตัวเลขของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปี
ปี พ.ศ. 2536
8 พัฒนาการของช่วยความจำตัวเลขและระยะเวลาในการระบุตัวเลขของเด็กในช่วงอายุ 5-11 ปี