ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร ล้ำเลิศธน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของราแมลง Ophiocordyceps sp.
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ Enterococcus spp. ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) และจากสิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) ที่พบในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
4 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
7 การทดสอบฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราแคนดิดาในช่องปากจากสารสกัดสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของอนุพันธ์เคอร์คูมินต่อการต้านการตายของเซลล์ไตเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแดคเมี่ยม
9 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transporter-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
11 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคจากน้ำมันหอมระเหย
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฏุก (ขิง พริกไทย และดีปลี)
15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากขิง พริกไทย และดีปลี ระยะที่ 2
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพทางคลีนิกของชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากรังไหม
18 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยใช้เทคนิค PCR
19 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยเป็นสารกันเสียธรรมชาติในผลิตภัณพ์
20 การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฎุก (ขิง พริกไทยและดีปลี)
21 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
22 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พลิกไทย และดีปลี
24 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -โครงการบริหารงานวิจัย
25 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
26 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ปี พ.ศ. 2548
27 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
28 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรค และชะลอการเน่าเสียของผลไม้
29 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
ปี พ.ศ. 2546
30 ฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับยาเขียว