ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร ล้ำเลิศธน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของราแมลง Ophiocordyceps sp.
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ Enterococcus spp. ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) และจากสิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาแบคทีเรียและปรสิตที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) ที่พบในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย
4 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาของสารสกัดดีปลี
7 การทดสอบฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราแคนดิดาในช่องปากจากสารสกัดสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของอนุพันธ์เคอร์คูมินต่อการต้านการตายของเซลล์ไตเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนำโดยแดคเมี่ยม
9 การศึกษาตำแหน่งและการแสดงออกของโปรตีน Divalent metal transporter-1 (DMT-1) ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในธุรกิจสปา -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูขจัดรังแคจากน้ำมันหอมระเหย
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาพัฒนาสมุนไพร : ตรีกฏุก (ขิง พริกไทย และดีปลี)
14 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากขิง พริกไทย และดีปลี ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพทางคลีนิกของชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากรังไหม
16 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยใช้เทคนิค PCR
17 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยเป็นสารกันเสียธรรมชาติในผลิตภัณพ์
ปี พ.ศ. 2549
18 โครงการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พลิกไทย และดีปลี
19 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -โครงการบริหารงานวิจัย
20 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรคและชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ปี พ.ศ. 2548
21 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
22 การใช้น้ำมะนาวเพื่อกำจัดแบคทีเรียก่อโรค และชะลอการเน่าเสียของผลไม้
ปี พ.ศ. 2546
23 ฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับยาเขียว