ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา ปลื้มกมล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุภัทรา ปลื้มกมล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์การแตกหักในแนวดิ่งของรากฟันกรามน้อยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
2 เครื่องมือประกอบชุดสายไฟอ่อนเข้ากับชุดหัวอ่าน-เขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
3 การพัฒนาระบบการหยิบจับหัวอ่านเขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
4 การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
5 การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2551
7 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
8 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์ (ต่อเนื่อง)
9 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์ (ต่อเนื่อง)
10 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2548
11 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2547
12 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2546
13 เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก
ปี พ.ศ. 2545
14 การนวดแผนไทยด้วยมือกลปัญญาประดิษฐ์
15 เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก
ปี พ.ศ. 2540
16 การพัฒนาเครื่องปั่นนุ่น เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวในชนบท
ปี พ.ศ. 2537
17 เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก
ปี พ.ศ. 2536
18 การพัฒนาเครื่องปั่นนุ่นเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวในชนบท