ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา ปลื้มกมล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุภัทรา ปลื้มกมล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์การแตกหักในแนวดิ่งของรากฟันกรามน้อยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2553
2 เครื่องมือประกอบชุดสายไฟอ่อนเข้ากับชุดหัวอ่าน-เขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
3 การพัฒนาระบบการหยิบจับหัวอ่านเขียนข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
4 การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
5 การวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาการวินิจฉัยรอยแตกร้าวของรากฟันแนวใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2551
7 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
8 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์ (ต่อเนื่อง)
9 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์ (ต่อเนื่อง)
10 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2548
11 มือกลสื่อสารภาษามือปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2547
12 มือกลสื่อสารปัญญาประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2545
13 การนวดแผนไทยด้วยมือกลปัญญาประดิษฐ์
14 เครื่องมือวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก