ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ทองรอด
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุพศิ ทองรอด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มณทกานติ ท้ามติ้น 22
2 สิริพร ลือชัย ชัยกุล 20
3 จีรรัตน์ เกื้อแก้ว 11
4 นงลักษณ์ สำราญราษฎร์ 10
5 เพ็ญศรี เมืองเยาว์ 6
6 ปณต กลิ่นเชิดชู 6
7 รุ่งทิวา แพงมี 5
8 พิเชต พลายเพชร 5
9 ภูวนัย ชัยศรี 4
10 ชูชาติ ชัยรัตน์ 4
11 เนตรชนก เจริญลาภ 3
12 ละอองแก้ว ยะพลหา 3
13 อิสราภรณ์ จิตรหลัง 3
14 สรายุทธ อ่อนสนิท 3
15 ศิริพร วุทธาคง 3
16 สุทธิชัย ฤทธิธรรม 3
17 บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ 2
18 กิตติพงษ์ สันติเสวีกุล 2
19 จินตนา นักระนาด 2
20 แพททริค ซอจีลูส 1
21 ประสาน พรโสภิณ 1
22 สุจนีย์ พรโสภิณ 1
23 ชัชวาลี ชัยศรี 1
24 โกมุท อุ่นศรีส่ง 1
25 ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ 1
26 มยุรา ประยูรพันธ์ 1
27 วิทยา หะวานนท์ 1
28 ยุทธนา อีรัสคาน 1
29 ณรงค์ พลวารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 5
3 2554 2
4 2553 1
5 2551 7
6 2549 1
7 2548 1
8 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียน ในสภาพการเลี้ยงของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากระพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สำเร็จรูป
3 การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)
4 ผลของอาหารต่อการลอกคราบ การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla olivacea, Herbst 1796)ในการผลิตปูนิ่ม
5 การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร
6 การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในปลากระพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
8 ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ปี พ.ศ. 2553
9 อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ปี พ.ศ. 2551
10 ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน [Babylonia areolata LINK, 1807]
11 การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย [Perinereis nuntia, Savigny]
12 การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
13 ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius [Hamilton-Buchanan]
14 วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
15 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type [Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921] ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำแบบหมุนเวียน
16 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ปี พ.ศ. 2549
17 ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)
ปี พ.ศ. 2548
18 ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ