ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิชญา จันทะชุม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุพิชญา, จันทะชุม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมพรีไบโอติกและโพรไบโอติก
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากเปลือกแตงโมผสมแก้วมังกรโดยใช้สารให้ความหวาน "มอลทิทอล" ทดแทนน้ำตาลบางส่วน
4 การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
5 รายงานการวิจัยการผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
6 การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2552
7 การผลิตเต้าเจี้ยวก้อน
8 การลดความเสี่ยงทางเคมีและจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม
9 การลดความเสี่ยงทางเคมีและจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาและผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อพัฒนาอาหารสุขภาพ
11 การศึกษาและผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพมาตรฐานจากใบฟอฝักยาวเพื่อใช้ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ
12 การศึกษาและพัฒนาระบบลำไส้จำลอง
13 การศึกษาและผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพมาตรฐานจากใบปอฝักยาวเพื่อใช้ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ
14 การศึกษาและผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อพัฒนาอาหารสุขภาพ
15 การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้พรีเสริฟจากส้มแขก
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติอัดแท่ง
18 การเปลี่ยนแปลงของโปรไบโอติกในไอศกรีมโยเกิร์ตในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
19 การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
20 การปรับปรุงคุณภาพปลาหมัก(ปลาส้ม)เป็นอาหารกึ่งแห้ง
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมบัวบก
22 ผลิตภัณฑ์กุ้งขาวกึ่งแห้ง
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวผลไม้รวม
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำตาลโตนดในเขตจังหวัดสงขลา
25 การผลิตบะหมี่เสริมใยอาหารจากสับปะรด
26 การใช้ประโยชน์ของ bacteriocin จาก Lactococcus lactis SN111 และ SN 62 เป็นสาร sanitizer เพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ในผักและผลไม้สด
27 การผลิตกูลโคสไซรัปจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2546
28 ผลิตภัณฑ์แหนมจากเห็ดนางฟ้า
29 พัฒนาฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคใต้
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ cider
31 การผลิตไอศกรีมน้ำนมข้าว
ปี พ.ศ. 2545
32 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งดิบและแป้งผสมจากเมล็ดขนุน
33 ไบโอ-โยเกิร์ตจากนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ
34 การผลิตชีสสด
35 การผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากน้ำหมักข้าวหมาก
36 การผลิตผลิตภัณฑ์ลองกองบรรจุในน้ำเชื่อม
37 การทำไวน์น้ำตาลโตนด
38 การใช้แบคทีเรียแลกติกในการผลิตไส้กรองหมัก
ปี พ.ศ. 2544
39 ปลาดุกปรุงรสบรรจุกระป๋อง
40 การผลิตวุ้นสวรรค์และน้ำส้มสายชูจากน้ำตาลโตนดที่ได้จากน้ำตาลโตนดเข้มข้น
41 การผลิตไข่เยี่ยวม้าจากไข่นกกระทา
42 การศึกษาการทำน้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น
ปี พ.ศ. 2543
43 การทำไซรัปจากน้ำตาลโตนด
44 การผลิตกะปิผง
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้หลอด
46 ผลของสารกันหืนต่ออายุการเก็บรักษาของข้าวเกรียบกุ้ง