ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2551
2 การกลายพันธุ์ Lactococcus lactis สายพันธุ์ MF2 เพื่อเพิ่มการสร้างไนซิน
3 การโคลนและการแสดงออกของเดกซ์แทรนเนสจาก Penicillium pinophilum SMCU 3-14 ในแบคทีเรียและยีสต์
4 การกลายพันธุ์ Lactococcus lactis สายพันธุ์ MF2 เพื่อเพิ่มการสร้างไนซิน
ปี พ.ศ. 2549
5 การคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างไนซินและการยืนยันยีนที่ประมวลรหัสไนซิน
6 การโคลนและการหาลำดับของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Penicillium sp. SMCU 3-14
ปี พ.ศ. 2548
7 การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2545
8 การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2
9 การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2
ปี พ.ศ. 2543
10 การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส
ปี พ.ศ. 2541
11 การศึกษาการไม่แสดงออกของยีนไคตินเนสใน transgenic rice ชนิด homozygous