ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณิกา พุทธชาลี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2554 2
4 2553 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำนมเหลืองในแม่ม้าและความเข้มข้นของ IgG ในซีรั่มของลูกม้าที่มีผลต่อความเสี่ยงในการรอดชีวิตของลูกม้าแรกคลอด
ปี พ.ศ. 2557
2 การสำรวจทางเดินหายใจส่วนต้นในม้าแข่งสายพันธุ์ Thoroughbred ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเครื่อง Endoscope
3 การสำรวจทางเดินหายใจส่วนต้นในม้าแข่งสายพันธุ์ Thoroughbred ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเครื่อง Endoscope
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาถึงผลของการรักษาม้าแข่งสายพันธุ์โทโรเบรดที่มีอาการปวดหลังโดยการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า
5 การศึกษาถึงผลของการรักษาม้าแข่งสายพันธุ์โทโรเบรดที่มีอาการปวดหลังโดยการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
6 การสำรวจความชุกของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในม้าแข่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ