ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิต พลับรู้การ 11
2 นฤบดี ผดุงสมบัติ 6
3 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 6
4 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 6
5 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 5
6 สนั่น ศุภธีรสกุล 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 4
8 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
9 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 3
10 วิชาญ เกตุจินดา 3
11 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
12 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
13 สมพร ศรีไตรรัตน์ชัย 3
14 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
15 กิจจา สว่างเจริญ 2
16 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
17 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 2
18 นงพร โตวัฒนะ 2
19 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
20 จักรี ทองเรือง 1
21 กรกนก อิงคนินันท์ 1
22 สมชัย บุศราวิช 1
23 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
24 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
25 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
26 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
27 ภูธร แคนยุกต์ 1
28 ยุคล ทองตัน 1
29 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
30 รวี เถียรไพศาล 1
31 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 3
10 2550 1
11 2549 1
12 2542 1
13 2541 1
14 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลในการต้านออกซิเดชั่นและการป้องกันแสงยูวีของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากเฟิร์น Cyclosorus terminans
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อและฤทธิ์สมานแผลในปากของน้ำยาบ้วนปาก curcumin-chitosan ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นอกกายและในกาย
ปี พ.ศ. 2560
3 ประสิทธิภาพของเจลทาเฉพาะที่สารสกัดผลยอด้วยน้ำต่อการเกิดแผลในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2558
4 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
5 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2554
6 ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา
ปี พ.ศ. 2553
7 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาสารคาบ์เรไมด์ซีดีเมทธอกซีคาบ์เรไมด์ และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
10 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
11 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาสารกึ่งสังเคราะห์จากสารต้นแบบ Yangambin ทีสกัดจากใบ Aglaia andamanica เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารในการเป็นสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
13 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2542
14 องค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบมันขี้หนู
ปี พ.ศ. 2541
15 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายผมนางสีน้ำตาลและหญ้าทะเล
17 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายทะเลบางชนิดจากจังหวัดภูเก็ต