ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปรีดี สังฆรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ไฮโดรเจลเคอร์คูมินลิโปโซม: การพัฒนาสูตรตำรับและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่พบในแผลเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาครีมขมิ้นชันสำหรับป้องกันแผลติดเชื้อ
3 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
ปี พ.ศ. 2558
4 การศึกษาความคงสภาพของสไปโรโนแลกโตนในตำรับยาน้ำสำหรับรับประทานที่เตรียมจากยาเม็ด ในน้ำกระสายยาทีมีและไม่มีไฮดรอกซีโพรพิล-เบตา-ไซโคลเดกซทริน
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาซัลบิวทามอลในเซลล์เพาะเลี้ยงทางเดินหายใจและเซลล์ตับ
ปี พ.ศ. 2555
7 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ของไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่างๆ และไคโตซานรูปแบบนาโนพาร์ติเคิล
8 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
9 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
10 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า
11 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
12 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2547
13 โครงการอาหารปลอดสารพิษในสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2539
14 การศึกษาความคงตัวของวุ้นว่านหางจระเข้ผงแห้ง และวุ้นผงแห้งที่ผสมสารเจือจางด้วยวิธีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของไคโตซานเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลวล้างหน้า