ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี สิทธิพรหม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Supranee Sitihiphrom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2556 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2549 1
6 2538 1
7 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดสำรับ/ตำรับอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2 คุณลักษณะประจำพันธุ์และเครื่องหมายโมเลกุลติดตามการทนแล้งในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2556
3 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไพลีการแคลทูโรเนา
ปี พ.ศ. 2553
4 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนส ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2551
5 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2549
6 Molecular identification of dimocarpus Longan L., Curcuma SPP., Pueraria SPP. and Ficus SPP. by scar markers = การระบุระดับโมเลกุลพันธุ์ลำไย ปทุมมา กวาวเครือ และมะเดื่อโดยใช้เครื่องหมาย SCAR / Supranee Sitihiphrom
ปี พ.ศ. 2538
7 การจำแนกและการบ่งบอกสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและข้าวไร่ (Oryza sativa var. indica L.) ด้วยไอโซไซม์ / สุปราณี สิทธิพรหม