ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม Gen Y
2 การกำหนดตัวชี้วัดระดับผู้จัดการถึงระดับหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล :
ปี พ.ศ. 2545
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2544
4 การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ในธุรกิจข้ามชาติ
ปี พ.ศ. 2525
5 มองย้อนไปในปี 2524:5 บริษัทที่มีการบริหารงานดีเด่นของสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2524
6 หน่วยงานบริหารบุคคลจะแสดงผลงานได้อย่างไร
ปี พ.ศ. 2522
7 ข้อสังเกตุในการที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี