ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการการประเมินโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสำหรับนิสิตนักศึกษาครู
ปี พ.ศ. 2533
4 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2525
6 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลของวิธีสอนสองแบบ