ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ นิธิ สินประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 14
2 ภคมน จิตประเสริฐ 8
3 เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ 4
4 ณัฐชนก อมรเทวภัทร 3
5 สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 3
6 Sunee Nitisinprasert 3
7 น้อมจิตต์ แก้วไทยผลวงษ์ 2
8 สุเจตน์ ชื่นชม 2
9 ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ 2
10 อังคณา หาญบรรจง 2
11 อรพิน สุขพิริยกุล 2
12 ธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศรี 2
13 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 2
14 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 2
15 อัญชณี คูเบอร่า 2
16 สพญ อรพิน สุขพิริยกุล 2
17 นันทพร พึ่งสังวร 2
18 วรรณรดา สุราช 2
19 ธัญวรัตน์ แจ่มใส 1
20 จิราภรณ์ แตงทอง 1
21 ชลดา น้อยจันทิระ 1
22 นายธนภัทร อินยอด 1
23 ชุตินันท์ รัตนไพบูลย์สวัสดิ์ 1
24 เมธิวรรณ เกียรติกระจาย 1
25 ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ 1
26 สพ.ญ. อรพิน อรพิน สุขพิริยกุล 1
27 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
28 สพ.ญ. อรพิน อรพิน 1
29 ณัฐวดี จันทศิลา 1
30 Keith Filer 1
31 นางอัจฉรา พยัพานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 5
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 3
13 2545 1
14 2543 1
15 2539 1
16 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ
3 การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
4 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
5 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส
6 การใช้ประโยชน์จากเห็ดตีนแรด (Macrocybe Crassum)
7 การโคลนยีน kac5 ที่แสดงสารยับยั้งคล้ายแบคเทอริโอซิน KAC5 จาก Lactobacillus reuteri KUB-AC5
ปี พ.ศ. 2554
8 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส
9 ผลของโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2553
10 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียม อัลจิเนตผสมไคโตแซน
11 การแสดงออกของยีนเซลลูเลส จากเชื้อ Aspergillus niger ในระบบการหมักแบบ solid state ด้วยของเหลือใช้
12 สมบัติของสารยับยั้งจาก Lactobacillus sp. ที่แยกได้จากลำไส้ไก่
ปี พ.ศ. 2552
13 การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ
14 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน
15 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตขนไก่ป่นต้นทุนต่ำโดยการใช้เอนไซม์เคอราติเนสจากเชื้อเดี่ยว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสำหรับอาหารสัตว์
17 การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก
18 การใช้เชื้อโปรไบโอติก และผลของเชื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่
ปี พ.ศ. 2550
19 ผลของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus spp. ต่อการเจริญของไก่
20 การเตรียมและทดสอบเอนไซม์ย่อยสลายจาก Bacillus subtilis GN156 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของไซเลจหญ้าเนเปียร์
ปี พ.ศ. 2549
21 การตัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกผลิตสารยับยั้งเชื้อราสำหรับอุสาหกรรมเบเกอรี่
22 การผลิตและการปรับปรุงคุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก
23 การศึกษาความเป็นโปรไบโอติกของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียลักษณะ %G+C สูงเพื่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันในไก่
24 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
25 การศึกษาคุณสมบัติของสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ จากแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากลำไส้ไก่ และคุณสมบัติของเชื้อนั้นในการใช้เป็น probiotics ในอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
26 Development of Biological Probes to Assure traceability of Tropical products : Application to the Fresh Water Fish from Thailand.
27 การพัฒนากระบวนการผลิตขนไก่ป่นด้วยวิธีทางเอนไซม์ร่วมกับการใช้ความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
28 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ
29 ผลของ Probiotic Laxtobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก)
30 การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียกรดแลคติก ที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus
ปี พ.ศ. 2546
31 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ
32 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตหญ้าหมักด้วยเทคนิคทางชีวภาพ
33 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ
ปี พ.ศ. 2545
34 การผ่าเหล่าเชื้อ Bacillus subtilis GN156 และไอโซเลต GN232 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการย่อยสลายหญ้า
ปี พ.ศ. 2543
35 การใช้เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคในการทำไซเลจเปลือกมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2539
36 การคัดเลือกเชื้อ Lactic acid bacteria และจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย เพื่อใช้เป็นสารเร่งในกระบวนการทำอาหารสัตว์หมัก