ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิสา สุชาติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เบาะนวดไฟฟ้าจากยางฟองน้ำเพื่อสุขภาพ
2 การทดสอบสมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ 20 อย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
3 พัฒนาคุณสมบัตินาโนในยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับใบพัด UAV
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีเป็น วัตถุดิบยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
5 การควบคุมคุณภาพของยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2542
6 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่างพอลิ(แอล-แลคติก แอชิด) และพอลิแคโพรแลคโทน / สุนิสา สุชาติ