ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น
2 ความหลากหลายของยีน VEGF และ EGF กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการตรวจหายีน HER-2 เพื่อการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
4 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
5 การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อการพยากรณ์โรค
6 การศึกษาความสัมพันธ์ p16INK4a gene methylation กับโรคมะเร็งตับ
7 การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อการพยากรณ์โรค
ปี พ.ศ. 2550
8 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
ปี พ.ศ. 2549
9 การตรวจหาการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อการพยากรณ์โรค