ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร พิพิธแสงจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมลูกน้ำและดักแด้ยุงลาย
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมลูกน้ำและดักแด้ยุงลาย
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
4 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
7 แมลงศัตรูเห็ด (โครงการสำรวจโรคและศัตรูเห็ดใน ภาคใต้)
8 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
9 แมลงศัตรูไม้ผลเขตหนาวบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2531
10 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2530
11 แมลงศัตรูเห็ด (โครงการสำรวจโรคและศัตรูเห็ดใน ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2525
12 แมลงศัตรูไม้ผลเขตหนาวบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง