ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธี โอฬารฤทธินันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น
2 การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts
ปี พ.ศ. 2549
3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหากลศาสตร์การสัมผัสใน 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2548
4 การออกแบบและผลิตต้นแบบรถนำเที่ยวที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
5 การวิเคราะห์ความเค้นในกระดูกรอบรากฟันเทียมโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
6 การวิเคราะห์ความเค้นในกระดูกรอบรากฟันเทียม โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
7 การวิเคราะห์ความเค้น ในกระดูกรอบรากฟันเทียม โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์