ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2556
2 ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้สูงอายุหญิงบ้านบางแค
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
5 การย้อมไหมด้วยสีแอสิดโดยใช้เครื่องย้อมไจด้าย มก.3
6 การย้อมไหมด้วยสีรีแอคทีฟโดยใช้เครื่องย้อมไจด้าย มก.3
7 ความพึงพอใจของผู้เลี้ยงสุนัขที่มีต่อเบาะที่นอนสุนัขจากผ้าปูที่นอนใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
9 เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ
10 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
11 รูปแบบเทคนิคการตัดเย็ยและคุณภาพของเสื้อผ้าชนเผ่าไทย
12 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคใต้
13 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดเด็กหญิงก่อนวัยเรียนตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา :
14 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ ครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
16 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2548
18 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก
ปี พ.ศ. 2546
19 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2539
20 ความสามารถในการสวมใส่และการถอดเครื่องแบบอนุบาลของเด็กชาย