ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา เลิศตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียว และผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
2 โครงการย่อย 4 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันและการระคายเคืองต่อผิวหนังของสารสกัดว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
ปี พ.ศ. 2552
3 โครงการย่อย 4 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันและการระคายเคืองต่อผิวหนังของสารสกัดว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
4 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 Polymorphisms ของ Drug Metabolizing Enzymes ในกลุ่มประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 Polymorphisms ของ Drug Metabolizing Enzymes ในกลุ่มประชากรไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียว และผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่