ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธิรา เลิศตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียว และกากชาเขียวและผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
3 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
4 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 polymorphisms ของ drug metabolizing enzymes สำหรับเป็นดัชนีชี้วัดความดน้มเอียงต่อการเกิดโรคมะเร็งและหาความถี่ของแต่ละดัชนีในกลุ่มประชากรไทย
5 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียว ต่อการเรียนรู้และความจำ
ปี พ.ศ. 2551
6 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
7 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาพืชแบบเฉียบพลันและพืชแบบเรื้อรังของพิกัดยาตรีกฎุก
8 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
9 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
10 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 Polymorphisms ของ drug metabolizing enzymes ในกลุ่มประชากรไทย
11 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ 9 Single Nucleotide Polymorphisms ของ Xenobiotic Metabolizing Genes ในประชากรจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาพืชแบบเฉียบพลันและพืชแบบเรื้อรังของพิกัดยาตรีกฎุก
13 การตรวจวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในเขม่าปืนด้วยวิธีทางเคมี และฟิสิกส์เพื่อหาความแตกต่างของกระสุนปืนแต่ละชนิด