ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม สุขมณี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
2 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
3 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
4 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
5 การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2545
6 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2544
7 วิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝาง
ปี พ.ศ. 2543
8 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2542
9 การวิจัยพัฒนาการผลิตตัวทำละลายจากแนฟทาโรงกลั่นน้ำมันฝาง
ปี พ.ศ. 2541
10 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
11 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2540
12 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
13 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม
14 การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลาย
15 การเติมสเตียรินที่เหมาะสมในการตกผลึกน้ำมันปาล์ม