ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม นันทมงคลชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2549 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2543 1
8 2542 1
9 2538 1
10 2537 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2550
3 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549
4 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
5 วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
6 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
7 ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
8 วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาการย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2518-2523 และปี 2528-2533
ปี พ.ศ. 2538
10 พยาบาลชาย
ปี พ.ศ. 2537
11 พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงานปัญหาและการปรับตน