ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 3
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 1
8 2543 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์
ปี พ.ศ. 2554
2 การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม
3 การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา : อาคารชุดอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2552
5 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างและระบบอาคารขนาดใหญ่
7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
8 การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม
ปี พ.ศ. 2550
9 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรื่อนพักอาศัยในชุมชนหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
11 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
ปี พ.ศ. 2548
12 พลังงานหมุนเวียนกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2543
13 กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา : กรณีศึกษาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร