ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 2
9 2548 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์
ปี พ.ศ. 2556
2 การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวมกรณีศึกษา : อาคารชุดอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2554
3 การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม
4 การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา : อาคารชุดอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา :
ปี พ.ศ. 2553
6 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
7 การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติสำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา : อาคารชุดอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์5 มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างและระบบอาคารขนาดใหญ่
10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
11 การประหยัดพลังงานในอาคาร โดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม
ปี พ.ศ. 2550
12 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรือนพักอาศัยในหมู่บ้านไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
13 การปรับสู่สภาวะน่าสบายดำวยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น
14 โครงดารศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
15 การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ ของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา : เรื่อนพักอาศัยในชุมชนหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
17 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
ปี พ.ศ. 2548
18 พลังงานหมุนเวียนกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2543
19 กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสถานศึกษา : กรณีศึกษาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร