ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ วีสกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาระบบทำนายน้ำท่วมสำหรับการปฏิบัติการพื้นที่ศึกษา: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2550
2 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
3 การพัฒนาระบบทำนายน้ำท่วมสำหรับการปฏิบัติการพื้นที่ศึกษา : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2539
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2536
5 การประยุกต์ใช้เทคนิคคาลแมนฟิลเตอร์ ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำหลากเข้าเขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2535
6 ลักษณะการกระจายของฝนเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อน ที่ก่อให้เกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย