ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ ยกส้าน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ทฤษฎีของตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
2 ภาวะโลกร้อนกับภัยน้ำท่วม
3 สมบัติบางประการของตัวนำยวดยิ่งที่มีสารเจือ
ปี พ.ศ. 2551
4 สมบัติบางประการของตัวนำยวดยิ่งที่มีสารเจือ
5 สมบัติบางประการของตัวนำยวดยิ่งที่มีสารเจือ
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
7 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2549
8 ทฤษฎีของสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2547
9 การวิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 ทฤษฎีของสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2543
11 ทฤษฎีของสภาพนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงซึ่งเกิดจากการที่ความหนาแน่นสถานะขึ้นกับพลังงาน
12 วิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย
13 วิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย
14 การวิเคราะห์ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนฟิสิกส์ในประเทศไทย