ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธิลักษณ์ ปทุมราช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โศรดา กนกพานนท์ 6
2 ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 5
3 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ประสงค์ ศิริวิริยะกุล 3
7 พรพรหม จินตนา 3
8 วสันต์ อุทัยเฉลิม 3
9 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 2
10 วีระ กสานติกุล 2
11 สัญญา หกพุดซา 2
12 สมชัย นิรุตติศาสน์ 2
13 มณฑล เลิศวรปรีชา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ 1
16 อุรีรัฐ วัฒนชนม์ 1
17 พัทธวรรณ ละโป้ 1
18 ประสาร ขจรรัตนเดช 1
19 ดรุณวรรณ สุขสม 1
20 ณัฏฐ์ชญา วงศ์เอกอินทร์ 1
21 นรินทร์ วรวุฒิ 1
22 วรกมล แน่นอุดร 1
23 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
24 วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 1
25 กิตติ พงษ์ประดิษฐ์ 1
26 อัจฉรียา ชนาวิรัตน์ 1
27 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
28 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
29 พัฒนา สุขวุ่น 1
30 นุชนาถ พรชัย 1
31 อัญชลี เจตะภัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 7
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2547 1
9 2544 2
10 2543 2
11 2538 1
12 2537 2
13 1086 3
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
ปี พ.ศ. 2554
2 กลไกระดับโมเลกุลของเคอร์คูมินในการแก้ไขการทำงานที่ ผิดปกติของเอ็นโดทีเลียลเซลล์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน: บทบาทของโปรตีนไคเนสซี นิวเคลียแฟคเตอร์แคปปาบี พีสามสิบ แปดแมปไคเนส และไทโอรีดอกซิน
3 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
4 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของเคอร์คูมินและสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
6 ผลของเคอร์คูมินและสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
7 ผลของเคอร์คูมิน และสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณ ภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2552
8 การดัดแปลงโครงสร้างของเจลาตินเพื่อใช้ในระบบนำส่งยาที่ไม่ละลายในน้ำ
9 การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
10 การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อ
11 การดัดแปลงโครงสร้างของเจลาตินเพื่อใช้ในระบบนำส่งยาที่ไม่ละลายในน้ำ
12 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
13 การดัดแปลงโครงสร้างของเจลาติน เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาที่ไม่ละลายในน้ำ
14 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2551
15 บทบาทของเมลาโตนินในการควบคุมการเกิดความเจ็บหวดจากหลอดเลือดสมอง : ศักยภาพในการรักษากลุ่มอาการปวดศรีษะจากหลอดเลือด
16 ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
17 การพัฒนาเคอคูมินแพ็ท เพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
19 ผลของวิตามินซีต่อการเปลี่ยนกลับการสูญเสียหน้าที่ของเอนโดทีเลียมที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยเบาหวานในหนูแรท : บทบาทของอนุมูลอิสระ เตตระไฮโดรไบออพเทอรินและไนตริกออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
20 การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2547
21 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ high-density lipoproteins ในภาวะตอบสนอง acute-phase
ปี พ.ศ. 2544
22 ความสัมพันธ์ระหว่างซีโรโตนินและไนตริกออกไซด์ ในกระบวนการควบคุมระบบไทรเจมมิโนวาสคูลาร์ : บทบาทในพยาธิกำเนิดของโรคปวดศีรษะไมเกรน
23 ความสัมพันธ์ระหว่างซีโรโตนินและไนตริกออกไซด์ ในกระบวนการควบคุมระบบไทรเจมมิโนวาสคูลาร์ : บทบาทในพยาธิกำเนิดของโรคปวดศีรษะไมเกรน
ปี พ.ศ. 2543
24 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด
25 การใช้สารยับยั้งการสร้างหลอดเลือดในหนูทดลองที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับจากมนุษย์
ปี พ.ศ. 2538
26 การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจ และความหนาของผนังหลอดเลือดแดงในหนูแรท ที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานหลังการให้ซิลาซาพริลขนาดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2537
27 ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อปริมาณไฟบริโนเจนในพลาสมา การละลายลิ่มเลือด การทำงานของหัวใจและต่อโครงสร้างของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา และโคโรนารีย์ในหนูที่เป็นเบาหวาน
28 ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ของไขมันในซีรัมและการทำงานของหัวใจในหนูที่ถูกทำให้เป็นเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์
30 โครงการคัดเลือกหาอนุภาคฟาจตรวจจับที่จำเพาะต่อโมเลกุลบ่งชี้ทางชีววิทยาของรอยโรคมะเร็งปากมดลูกโดยใช้คลังของฟาจดิสเพลย์
31 ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
32 บทบาทของเมลาโตนินในการควบคุมการเกิดความเจ็บหวดจากหลอดเลือดสมอง : ศักยภาพในการรักษากลุ่มอาการปวดศรีษะจากหลอดเลือด