ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธิลักษณ์ ปทุมราช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โศรดา กนกพานนท์ 6
2 ภาวพันธ์ ภัทรโกศล 5
3 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ประสงค์ ศิริวิริยะกุล 3
7 พรพรหม จินตนา 3
8 วสันต์ อุทัยเฉลิม 3
9 สมชัย นิรุตติศาสน์ 2
10 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 2
11 วีระ กสานติกุล 2
12 สัญญา หกพุดซา 2
13 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
14 อัจฉรียา ชนาวิรัตน์ 1
15 วรกมล แน่นอุดร 1
16 นุชนาถ พรชัย 1
17 พัฒนา สุขวุ่น 1
18 อัญชลี เจตะภัย 1
19 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 1
20 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
21 ณัฏฐ์ชญา วงศ์เอกอินทร์ 1
22 อุรีรัฐ วัฒนชนม์ 1
23 มณฑล เลิศวรปรีชา 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 ภัทริน ศรีดุลยกุลย์ 1
26 พัทธวรรณ ละโป้ 1
27 ดรุณวรรณ สุขสม 1
28 กิตติ พงษ์ประดิษฐ์ 1
29 นรินทร์ วรวุฒิ 1
30 ประสาร ขจรรัตนเดช 1
31 วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2543 2
8 2538 1
9 2537 2
10 1086 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
2 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของเคอร์คูมิน และสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณ ภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2552
4 การประดิษฐ์อิเล็กโทรดพิมพ์สกรีนคาร์บอนสำหรับวัดไนตริกออกไซด์ในระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็กที่เนื้อเยื่อ
5 การดัดแปลงโครงสร้างของเจลาติน เพื่อใช้ในระบบนำส่งยาที่ไม่ละลายในน้ำ
6 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาเคอคูมินแพ็ท เพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2550
8 ผลของวิตามินซีต่อการเปลี่ยนกลับการสูญเสียหน้าที่ของเอนโดทีเลียมที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยเบาหวานในหนูแรท : บทบาทของอนุมูลอิสระ เตตระไฮโดรไบออพเทอรินและไนตริกออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
9 การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2543
10 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือด
11 การใช้สารยับยั้งการสร้างหลอดเลือดในหนูทดลองที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับจากมนุษย์
ปี พ.ศ. 2538
12 การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจ และความหนาของผนังหลอดเลือดแดงในหนูแรท ที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานหลังการให้ซิลาซาพริลขนาดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2537
13 ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อปริมาณไฟบริโนเจนในพลาสมา การละลายลิ่มเลือด การทำงานของหัวใจและต่อโครงสร้างของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา และโคโรนารีย์ในหนูที่เป็นเบาหวาน
14 ผลของสารสกัดจากกระเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ ของไขมันในซีรัมและการทำงานของหัวใจในหนูที่ถูกทำให้เป็นเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง