ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 2
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การให้ทุนวิจัยด้านสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการประสานงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
3 การบริหารโครงการสำหรับผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยสู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบประสาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
5 การสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 โครงการวิจัยและจัดการความรู้สภาองค์กรชุมชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การใช้ยาโบทุไลนุ่มท๊อกซินรักษาผู้ป่วยด้วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกในคนไทยศึกษาผลการลดขนาดยา
8 ผลการรักษาโรค Eosinophilic menigitis ที่เกิดจาก Angiostrongylus cantonensis ด้วยยา Albendazole การศึกษาด้วยวิธี Double blind placebo-controlled