ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดใจ จำปา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุดใจ จำปา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2531
1 ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมในทุกสภาพภูมิประเทศ
2 ระบบเซปติค-แอนแอโรบิคฟิลเตอร์ สำหรับบำบัดน้ำทิ้งจากแฟลต
3 การกร่อนของท่ออะลูมินัมบราสในเครื่องควบแน่น เนื่องจากน้ำในลำน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2528
4 ศึกษาการใช้พรีฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณแอลจีในน้ำ ก่อนเข้าสู่ถังทรายกรองเร็ว
5 การกำจัดแอลจีโดยใช้พลาสติกมีเดียพรีฟิลเตอร์
ปี พ.ศ. 2525
6 การศึกษาวิจัยและประเมินผลระบบทรายกรองซ้ำ สำหรับการประปาสุขาภิบาลหนองโก
ปี พ.ศ. 2524
7 การใช้ระบบผลิตน้ำแบบทรายกรองช้าสำหรับหมู่บ้านอพยพ จากบริเวณที่ถูกน้ำท่วมของเขื่อนศรีนครินทร์
8 ก๊อกสาธารณะสำหรับหมู่บ้านอพยพจากบริเวณที่ถูกน้ำท่วม ของเขื่อนศรีนครินทร์