ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดา ลุยศิริโรจนกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การติดตามผลการรักษา และพยากรณ์พยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีที่ง่าย ราคาถูก ได้มาตราฐาน และใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาปริมาณ neutrilizing antibody ต่อส่วนเปลือก (envelope) ของเชื้อ HIV 1 subtype E (CRF01_AE)
ปี พ.ศ. 2543
5 การศึกษาปริมาณ neutrilizing antibody ต่อส่วนเปลือก (envelope) ของเชื้อ HIV 1 subtype E (CRF01_AE)
ปี พ.ศ. 2532
6 การศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช