ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ หอมหวล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
2 การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์
4 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมี ของสารสกัด สมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 The Evaluation of Toxicity and Antimicrobial Activity of Fermented Liquor Extracts of Elephantopus Scaber Linn.
6 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรคูณ หอมแดง โด่ไม่รู้ล้ม เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
7 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพื้นบ้านไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2551
8 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษ ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
12 น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา
ปี พ.ศ. 2543
13 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
ปี พ.ศ. 2542
14 น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา