ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สังคม เตชะวงค์เสถียร 22
2 กมล เลิศรัตน์ 16
3 พรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต 9
4 สมยศ มีทา 9
5 บุญมี ศิริ 9
6 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 6
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
9 นิวัฒน์ มาศวรรณา 5
10 ลำใย โกวิทยากร 4
11 จักรพันธ์ อภินันท์ 4
12 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
13 พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 4
14 จรรยา บุญพึ่ง 3
15 ประวัติ สุภา 2
16 Suchila Techawongstien 2
17 สราวุฒิ บุศรากุล 2
18 สุภลักษณ์ เธียรเชาว์ 2
19 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
20 สายสุนีย์ หวังสมบูรณ์ดี 2
21 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
22 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
23 ลำดวน สุภา 2
24 พรทิพย์ แพงจันทร์ 2
25 นันธิมา ทองนรินทร์ 2
26 พิศาล ศิริธร 2
27 เพียรศักดิ์ ภักดี 2
28 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
29 วีระ ภาคอุทัย 2
30 วีระ คำวอน 1
31 ชุลีมาศ บุญไทย 1
32 สุเมธ มั่งคั่ง 1
33 นุชรีย์ ศิริ 1
34 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
35 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
36 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 2
5 2557 3
6 2556 1
7 2555 5
8 2554 7
9 2553 5
10 2552 10
11 2551 10
12 2550 7
13 2549 4
14 2548 3
15 2547 2
16 2546 3
17 2545 3
18 543 127
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การขยายผลการพัฒนาชุมชน ต้นแบบการจัดการการผลิตพริกปลอดภัยในเขตอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2559
3 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ : มะเขือเทศดองและสมูทตี้มะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูง
5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพริกเพื่อสุขภาพ : พริกบดและพริกปรุงรสด้วยเครื่องเทศ (Chilli paste and Chilli condiment with herbs)
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ชัชวาล แสงฤทธิ์)
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ)
8 การพีระมิดยีนต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 โดยมี นายนครินทร์ จี้อาทิตย์ เป็นนักศึกษา
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 (สาขาพืชสวน)
12 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
13 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
14 การถ่ายทอดลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสสู่พริกพันธุ์การค้าและการจำแนก Pathotype ของเชื้อรา Colletorichum สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
15 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร II
16 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense II
17 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก II
18 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
19 การจัดเชื้อพันธุกรรม และการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลคุณภาพดี
20 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
21 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2553
22 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
23 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโรทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
24 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
25 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
26 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsiacm chinense Jacq. และ C. baccatum L.
ปี พ.ศ. 2552
27 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
28 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
29 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
30 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
31 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
32 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
33 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
34 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
35 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
36 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก /
ปี พ.ศ. 2551
37 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก II
38 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
39 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (งวดที่1,งวดที่2)
40 การวิจัยและพัฒนามะเขือเทศ
41 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพื่อคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง
42 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
43 การจัดการเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดี ภายใต้สภาพควบคุม
44 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และไลโคพีน
45 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณไลโคพีน เบตา-แคโรทีน และวิตามินซี
46 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2550
47 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
48 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดที่มีคุณภาพ เพื่อการบริโภคดี ภายใต้สภาพควบคุม
49 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
50 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
51 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
52 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
53 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2549
54 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
55 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา และเพชรบูรณ์
56 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
57 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
58 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
59 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
60 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2547
61 โครงการบูรณาการนำร่องการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
62 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2546
63 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่ II
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
65 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2545
66 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
67 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
68 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
69 การประเมินปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตและปริมาณสารแลปไซซินในพริก
70 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsicum chinense Jacq. และ C. baccatum L.
71 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์สารแคปไซซินนอยด์ในพันธุ์พริกภายใต้สภาพแล้ง
72 ความก้าวหน้าในการคัดเลือกลักษณะความเผ็ดของพริก