ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แบบวัดกับงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
2 การพัฒนาแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย
ปี พ.ศ. 2537
3 การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้าน
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับภาวะวิตกกังวล ในกลุ่มวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค
ปี พ.ศ. 2536
5 การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Border line
ปี พ.ศ. 2531
6 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์และการระบุวันส่งกลับที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
7 ผลของการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สีของหมึกพิมพ์ และระบุวันส่งกลับ ที่มีผลต่ออัตราการตอบกลับ และความจริงใจในการตอบแบบถามที่ส่งทางไปรษณีย์