ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาย ตรีรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้ระบอบทักษิณ
ปี พ.ศ. 2551
2 การดำรงอยู่ของผู้ผลิตยางพารารายย่อยในหมู่บ้านห้วยพลูหนัง จังหวัดกระบี่
3 เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย
4 เศรษฐกิจการเมืองในกระบวนการผลิตเพลงลูกทุ่งไทย
ปี พ.ศ. 2549
5 การกระจายอำนาจกับเครือข่ายทุนในชุมชน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2548
6 การเมืองเรื่องช้าง : ศึกษากรณีหมู่บ้านตากลาง ตำบลกะโพ อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์
7 รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย : ศึกษากรณีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2544
8 ความขัดแย้งในแนวอุดมการณ์ทางการเมือง "เผด็จการรัฐนิยม" กับ "สังคมนิยมประชาธิปไตย" ในช่วง พ.ศ. 2475-2490
ปี พ.ศ. 2528
9 วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
10 กำเนิดระบบความคิดแบบเจ้าขุนมูลนายของไทย
ปี พ.ศ. 2524
11 วิเคราะห์ "สภาพสังคมไทย" ด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์การเมือง