ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ แย้มเม่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สุชาติ แย้มเม่น,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 4
11 2547 2
12 2545 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับเตารีดไฟฟ้า (นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล)
ปี พ.ศ. 2557
2 วงจรกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าน้ำหนักของระบบการชั่งน้ำหนักแบบพลวัต (นางสาวชลีดล อินยาศรี)
ปี พ.ศ. 2556
3 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
4 Algprithm Delopment for Investigatimg Adaper Cards
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาอัลกิริทึมสำหรับการตรวจสอบสภาพอะแดพเตอร์การ์ด
ปี พ.ศ. 2554
6 Algprithm Delopment for Investigatimg Adaper Cards
7 วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกAutomatic Corrosion Inspection by Using the Golden Template Technique
ปี พ.ศ. 2553
8 วิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกAutomatic Corrosion Inspection by Using the Golden Template Technique
9 การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิตัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โพเนนเชียล
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจเปรียบเทียบฐานปลอกกระสุนปืน
11 การพัฒนาอัลกอริทึมในการปรับตำแหน่งภาพรอยลายเส้นฐานปลอกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี พ.ศ. 2549
13 การแยกองค์ประกอบของเมตริกซ์ด้วยเทคนิคขนาดแอลวันนอร์ม
ปี พ.ศ. 2548
14 การจัดการการบำรุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์(วิจัยร่วม)
15 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในรถยนต์
16 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 อัลกอริทึมสำหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลาจริงในระบบไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2547
18 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมชัยอุตสาหกรรม
19 การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกลโดยใช้วิธี LDT
ปี พ.ศ. 2545
20 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต