ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ สุขสถิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของแป้ง ใยอาหาร และรีซิสแทนต์สตาร์ชจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกล้วยไข่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมสด
ปี พ.ศ. 2556
2 อุบัติการณ์ของโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการและการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบส่วนใหญ่ในฟาร์มโคนม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมือง
4 ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมในจังหวัดพัทลุง
5 ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบและการจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2542
7 ปัจจัยภายนอกและภายในตัวสัตว์ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตั้งท้องของโคนม