ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา โทผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2552 1
4 2545 1
5 2538 1
6 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความเป็นพิษและการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็ง โดย สารสกัดหยาบจากลำต้นและรากของต้นสาบเสือ
2 การศึกษาการต้านเชื้อมาลาเรียของสารสกัดหยาบจากลำต้น และรากของต้นสาบเสือ
3 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากลำต้นและรากของต้นสาบเสือ
4 ฤทธิ์ต้านมาลาเรีย ต้านแบคทีเรีย และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากพืชนมสวรรค์ (Clerodendrum paniculatum L.)
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาความเป็นพิษและการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็ง โดยสารสกัดหยาบจากลำต้นและรากของสาบเสือ
6 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากลำต้นและรากของต้นสาบเสือ
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลของการได้รับแคดเมียมแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังต่อพยาธิสภาพและองค์ประกอบ เลือดของปลากระพงขาว (~iLATES CALCARIFER~i)
ปี พ.ศ. 2538
9 การตอบสนองของไตภายหลังได้รับอาหารโปรตีนสูงจากสัตว์และพืช