ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินต์ บุรีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศ.สุจินต์ บุรีรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญณรงค์ สายแก้ว 6
2 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 6
3 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 4
4 NECTEC 3
5 Sujin Bureerat 1
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
7 เศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ 1
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
9 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ และ บริษัท นาริมูเนะ เทคโน เอนจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1
10 ธวัชชัย คุณโคตร 1
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
12 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 1
13 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
14 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์/ภาคอุตสาหกรรม (50:50) 1
15 ศุภชัย สมบัติหา 1
16 รัฐภูมิ คล้ายอักษร 1
17 ดาริน วรรณพงษ์ 1
18 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
19 สังคม ศรีสมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 8
7 2552 9
8 2551 13
9 2550 6
10 2549 2
11 2545 1
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นายนที พนากานต์ เป็นนักศึกษา คปก.
2 การพัฒนาเมตะฮิวริสติกส์แบบปรับตัวได้และไฮเปอร์ฮิวริสติกส์รูปแบบใหม่สำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดของโครงสร้างที่มีข้อต่อจากการเชื่อมและการสังเคราะห์กลไก
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับนายณัญธิวัฒน์ พลดี
ปี พ.ศ. 2556
4 การเพิ่มสมรรถนะและการประยุกต์ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการสำหรับการออกแบบโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (พินิจ ต้นตระกูลรัตน์)
6 การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ของเครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคสำหรับฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ของเครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคสำหรับฮาร์ดดิสก์
8 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ร่นที่ 10 (สุวิน สลีสองสม)
ปี พ.ศ. 2553
9 การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน
10 การศึกษาลักษณะและรูปแบบจำลองการประกอบตลับลูกปืนโดยใช้แหวนสวมอัด เฟส 2
11 การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายของระบบซัสเพนชันของฮาร์ดดิสก์ เฟส 2
12 การศึกษารูปแบบจำลองและผลกระทบของการประกอบชุดหัวอ่าน เฟส 2
13 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
14 การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน
15 การศึกษาผลกระทบของชุดอ่านเขียนข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการบอลสเวจจิ้งต่อค่าพิชสแตติกแอทติจูดภายในฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว
16 การออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบครีบแผ่นด้วยวิธีหาค่าเหมาะสมสุด
ปี พ.ศ. 2552
17 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ร่นที่ 10 (สุจินต์ บุรีรัตน์และสุวิน สลีสองสม)
18 การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน
19 การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด
20 การออกแบบเชิงพลวัตของโครงสร้างแบบโครงกระดูก
21 การหาค่าเหมาะสมสุดหลายระดับของชิ้นส่วนยานยนต์
22 การสึกษารูปแบบจำลองและผลการกระทบในการประกอบชุดหัวอ่านข้อมูล
23 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
24 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
25 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2551
26 การออกแบบหาค่าเหมาะสมที่สุดของใบพัดกังหันลมที่ทำจากแผ่นประกบของไฟเบอร์กลาสและอลูมิเนียม
27 การศึกษาลักษณะและรูปแบบจำลองการประกอบตลับลูกปืนโดยใช้แหวนสวมอัด
28 การศึกษารูปแบบจำลองและผลการกระทบในการประกอบชุดหัวอ่านข้อมูล
29 การศึกษารูปแบบจำลองผลกระทบของการประกอบชุดหัวอ่าน
30 การหาค่าเหมาะสมสุดหลายระดับของชิ้นส่วนยานยนต์
31 การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออก แบบหลายระดับความชัด
32 การออกแบบเชิงพลวัตของโครงสร้างแบบโครงกระดูก
33 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์ โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
34 การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออกแบบหลายระดับความชัด
35 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
36 การหาค่าเหมาะสมสุดแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออกแบบระดับความชัด
37 การออกแบบเชิงพลวัตของโครงสร้างแบบโครงกระดูก
38 การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2550
39 Multiobjective optimization of a HDD suspension system
40 Brodge carrier finite element analysis and sesign (Seagate)
41 การศึกษาการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนเซอร์ด้วยวัสดุโมลิบดินัมไตรออกไซด์โดยใช้วิธีสปัตเตอริง
42 การหาค่าเหมาะสมดุลแบบหลายเป้าหมายขนาดใหญ่โดยการใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการกับตัวแปรออกแบบหลายระดับความชัด
43 การหาค่าเหมาะสมสุดหลายระดับของชิ้นส่วนยานยนต์
44 การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ
ปี พ.ศ. 2549
45 การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมที่สุดโดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ
46 การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ
ปี พ.ศ. 2545
47 การวิเคราะห์ทางอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมแบบแกยแนวนอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ