ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขอังคณา ลี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาวัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
4 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาซูปเปอร์อั้งโล่
5 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
6 การตัดสินใจในการหาแนวทางเลือกเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์
7 อิทธิพลของสมดุลการหมุนของลูกหินขัดข้าวต่อการแตกหักของข้าวสารในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
8 Cost Comparison in the Rice Disinfestation between Infrared Radiation Heating Application and Chemical Application : Case Study Rice Milling in Surin Province
9 การพัฒนากระบวนการสีข้าวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้าว
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียง
11 การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวสำหรับโรงสี
14 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาว สำหรับโรงสีขนาดเล็ก