ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัลยา เหมมณี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตไบโอบิวทานอลจากสาหร่าย Rhizoclonium spp. ในกระบวนการหมักแบบแบทช์
ปี พ.ศ. 2558
2 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรตีนที่ทนความร้อนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีเอสที่ปล่อยนอกเซลล์วิเคราะห์โดยใช้ไซโมแกรม
ปี พ.ศ. 2556
3 แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐาน ของปลาสร้อยนกเขาทะเล (Plectorhynchus pictus) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
4 แคริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐาน ของปลาสร้อยนกเขาทะเล (Plectorhynchus pictus) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา และแถบสีแบบนอร์
5 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรตีนที่ทนความร้อนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีเอสที่ปล่อยนอกเซลล์วิเคราะห์โดยใช้ไซโมแกรม
6 การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียสร้างโปรติเอสที่ทนความร้อน โดยการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีนที่ปล่อยนอกเซลล์ วิเคราะห์โดยไซโมแกรม