ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา เดชอดิศัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 3
3 2559 3
4 2558 3
5 2557 5
6 2556 5
7 2555 9
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 9
11 2551 1
12 2549 1
13 2544 1
14 2542 2
15 2540 1
16 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของใยตาลสุก (Bprassus flabellifer Linn.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3 การพัฒนาสูตรตำรับมาส์กผิวหน้าขาวแบบลอกออกจากสารสกัดจากเชื้อราที่มีกรดโคจิกในปริมาณสูง
4 การพัฒนาสูตรตำรับเจลพริก-ไพลเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2560
5 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Acanthaceae
6 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของสารสกัดพืชในสกุล Nymphaea
7 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alpha-glucosidase เบื้องต้นของเชื้อราสกุล Penicillium
ปี พ.ศ. 2559
8 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสเบื้องต้นของพืชวงศ์ Cucurbitaceae
9 การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์มาส์กผิวหน้าขาวแบบลอกออกจากสารสกัดแก่นมะหาด
10 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alphaglucosidase จากสารสกัดพืชสกุล Hibiscus
ปี พ.ศ. 2558
11 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ alpha-glucosidase ของพืชวงศ์ Labiatae และ Verbenaceae
12 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alpha-glucosidase เบื้องต้นจากสารสกัดของพืชวงศ์ Zingiberaceae
13 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ alpha-glucosidase ของชงโคดำ
ปี พ.ศ. 2557
14 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสเบื้องต้นของสมุนไพรไทย
15 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ alpha - Glucosidase เบื้องต้นของพืชสกุล Solanum
16 การพัฒนาสูตรตำรับครีมย้อมสีผมจากเทียนกิ่ง
17 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นจากรากและลำต้นใต้ดิน
18 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้น ของสารสกัดจากน้ำผลไม้รสเปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2556
19 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของสารสกัดจากดอกไม้
20 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของพืชในตระกูล Cactaceae
21 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Cactaceae
22 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นจากของเหลือใช้จากโรงงาน
23 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของสารสกัดดอกไม้
ปี พ.ศ. 2555
24 สภาวะการผลิตข้าวเกรียบปลาที่เหมาะสมในระดับ Pilot scale
25 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของพืชในตระกูล Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
26 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเห็ด
27 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
28 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชสกุล Syzygium
29 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของพืชในตระกูล Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
30 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเห็ด
31 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชสกุล Syzygium
32 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
33 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและพฤกษเคมีในขนุน
34 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว
35 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดข้าว
ปี พ.ศ. 2553
36 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้ผิวขาว
37 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
38 การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
39 การศึกษาพฤษเคมีของสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
41 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย
42 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน
43 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
44 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
45 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรตะไคร้หอม เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
46 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย
47 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน
ปี พ.ศ. 2551
48 การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2549
49 การสำรวจพฤติกรรมและความเสี่ยงในการใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนปลอมเพรดนิโซโลนและเด็กช่าเมทธาโซนเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
50 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2542
51 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
52 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2540
53 ควิโนนจากรากพญาครุฑและรากมะเกลือป่า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของสารสกัดดอกไม้
55 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นจากของเหลือใช้จากโรงงาน
56 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของพืชในตระกูล Cactaceae
57 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Cactaceae
58 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของใยตาลสุก (Bprassus flabellifer Linn.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
59 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
60 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของสารสกัดจากดอกไม้