ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา เดชอดิศัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 4
6 2551 1
7 2549 1
8 2542 1
9 2540 1
10 543 98
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของใยตาลสุก (Bprassus flabellifer Linn.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2555
3 สภาวะการผลิตข้าวเกรียบปลาที่เหมาะสมในระดับ Pilot scale
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของพืชในตระกูล Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
5 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเห็ด
6 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชสกุล Syzygium
7 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Fabaceae ที่พบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและพฤกษเคมีในขนุน
9 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดถั่ว
10 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดข้าว
ปี พ.ศ. 2553
11 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำให้ผิวขาว
12 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพรไทย
13 การศึกษาปัญหาการปนปลอมสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรสำหรับทำให้ผิวขาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาพฤษเคมีของสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 การศึกษาการปนปลอมสารเพรคนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในอำเภอหาดใหญ่
16 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหย
17 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดของจำปาดะและขนุน
ปี พ.ศ. 2551
18 การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2549
19 การสำรวจพฤติกรรมและความเสี่ยงในการใช้ยาแผนโบราณที่มีการปนปลอมเพรดนิโซโลนและเด็กช่าเมทธาโซนเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
20 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากหัวร้อยรู (Hydnophytum Formicarum Jack)
ปี พ.ศ. 2540
21 ควิโนนจากรากพญาครุฑและรากมะเกลือป่า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของสารสกัดดอกไม้
23 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นจากของเหลือใช้จากโรงงาน
24 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของพืชในตระกูล Cactaceae
25 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของพืชในวงศ์ Cactaceae
26 การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของใยตาลสุก (Bprassus flabellifer Linn.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
27 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในวงศ์ Fabaceae ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเบื้องต้นของสารสกัดจากดอกไม้