ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา สุจฉายา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2554 4
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 1
9 2544 1
10 2527 1
11 2523 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วรรณกรรมและพิธีกรรมบอกตัวตนคนพลัดถิ่นของชาวไทลื้อเมืองยอง หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2558
2 คติชนในนวนิยายของพงศกร
ปี พ.ศ. 2557
3 ภูมิปัญญาล้านนาในการประยุกต์คัมภีร์และพิธีกรรม "สืบ ส่ง ถอน" ที่เกี่ยวกับพิบัติภัยในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2554
4 การสืบทอดการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน
5 การสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือกในชุมชนไทยยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
6 การสืบทอดและบทบาทของพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวกูย ที่บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
7 ลัทธิพิธีการนับถือเจ้าแม่สองนางกับชุมชนชายฝั่งลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
8 กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 ลักษณะเด่นของตำนานประจำถิ่นริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเลภาคกลางของไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่ และการสืบทอดผญาอีสาน
11 เพลงบอกบุญ จังหวัดตราด : กลวิธีโน้มน้าวใจและบทบาทต่อสังคม
ปี พ.ศ. 2546
12 อัตลักษณ์ของชาวคลองภูมิ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
13 ภูมิปัญญาในการรู้รักษาตัวรอด : พินิจจากวรรณคดี
ปี พ.ศ. 2527
14 เพลงปฏิพากย์ : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2523
15 เพลงปฏิพากย์ : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห์