ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกัญญา จันทะชุม
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศศิกร จันทชุม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 2
3 2547 2
4 2546 1
5 2535 2
6 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
2 โครงการที่ 5 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
3 การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง โดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการที่ 5 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลองกอง
ปี พ.ศ. 2535
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการ แช่เยือกแข็ง แบบเพลทสัมผัส
8 รูปแบบสำหรับการพยากรณ์ มูลค่าสินค้าส่งออก ที่สำคัญ 10 ประเภท
ปี พ.ศ. 2529
9 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : เวลาและคุณภาพเนื้อสุกรแช่แข็งด้วยวิธีการ แช่เยือกแข็ง แบบเพลทสัมผัส