ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุกรี สุนทราภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2545 1
3 2542 1
4 2538 1
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ภาวะวิตามินดีในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกหญิงวัยหมดประจำเดือนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2 ภาวะวิตามินดีในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกหญิงวัยหมดประจำเดือนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2545
3 ภาวะวิตามินดีในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกหญิงวัยหมดประจำเดือนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2542
4 ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังระดับเอวและกระดูกต้นขาของสตรีปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีหลังหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
7 Modified Singh index KKU.model ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนของคอกระดูกต้นขา
8 ความชุกของภาวะวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำในสตรีวัยสูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย
9 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh (Hungarian) IUD ในสตรีไทย