ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สืบสิน สนธิรัตน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สืบสิน สนธิรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2544 1
3 2542 1
4 2541 1
5 2539 1
6 2534 2
7 2531 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปลาในแนวปะการังในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลในหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2542
3 การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาในแม่น้ำยม
ปี พ.ศ. 2541
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2539
5 การใช้วัชพืช และพืชสมุนไพรบางชนิดควบคุม ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne Incognita Chitwood (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2534
6 การใช้วัชพืช และพืชสมุนไพรบางชนิดควบคุม ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne Incognita Chitwood (ปีที่ 2)
7 การศึกษาชนิดของลูกปลาในบริเวณปากคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2531
8 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การศึกษาชนิดของลูกปลาในบริเวณปากคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์