ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สีรง ปรีชานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงกระบวนการคลังสินค้าของบริษัทเครื่องดื่ม
2 การลดเวลารอของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก
3 การลดเวลารอจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉินเข้าหอผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2554
4 การลดจำนวนงานล่าช้าสำหรับโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดตารางการผลิตในกระบวนการบดซีเมนต์
6 การลดความล่าช้าของการส่งมอบงานของกระบวนการผลิตกระสุน
ปี พ.ศ. 2552
7 การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่ง
8 วิธีฮิวริสติกเพื่อการแก้ปัญหาแบบพลวัตในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าโดยมีข้อจำกัดด้านขนาดและต้นทุนคงที่
9 การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่ง
10 วิธีฮิวริสติกเพื่อการแก้ปัญหาแบบพลวัต ในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า โดยมีข้อจำกัดด้านขนาดและต้นทุนคงที่
ปี พ.ศ. 2549
11 การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผม
12 ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการรับและส่งสินค้าแบบเต็มความจุที่มีจุดรับสินค้าหลายแห่ง
ปี พ.ศ. 2548
13 การสั่งซื้อแบบประหยัดสำหรับสินค้าคงคลังหลายชนิด ที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน โดยวิธีการหาคำตอบแบบฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถยนต์
14 การปรับปรุงวิธีการวางแผนการผลิตเพื่อลดเวลาในการผลิต
15 ระบบปฏิบัติการสำหรับการจัดส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงาน
ปี พ.ศ. 2547
16 การปรับปรุงสมบัติความเป็นรูพรุนของรีโซซินอลฟอร์มัลดีไฮด์คาร์บอนเจล ที่ผ่านขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งเตรียมโดยใช้คลื่นเหนือเสียง
17 การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
18 การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์
ปี พ.ศ. 2545
19 อิทธิพลของอุณหภูมิ เวลา และการบดย่อยต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดแป้งมันสำปะหลังและอัตราการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทริน
ปี พ.ศ. 2544
20 การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมัก โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัด